Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Druki i formularze

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

PDFWniosek o przyznanie prawa do wykorzystywania herbu Gminy Rychtal (58,25KB)

PDFWniosek o przyznanie prawa do wykorzystywania logo Gminy Rychtal (58,12KB)

PDFOświadczenie o wartości sprzedanych napojów alkoholowych.pdf (116,88KB)

DOCOświadczenie o wartości sprzedanych napojów alkoholowych.doc (53,50KB)

PDFZmiana stanu faktycznego informacji zawartych w zezwoleniu.pdf (75,52KB)

DOCXZmiana stanu faktycznego informacji zawartych w zezwoleniu.docx (12,83KB)

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf (124,97KB)

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc (69,00KB)

PDFWniosek o udostępnienie informacji o działalności gospodarczej.pdf (73,56KB)

DOCXWniosek o udostępnienie informacji o działalności gospodarczej.docx (13,40KB)

PDFWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf (102,64KB)

DOCWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc (51,00KB)

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez zamkniętych.pdf (101,35KB)

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez zamkniętych.doc (50,00KB)

PDFWniosek o wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.pdf (127,18KB)

DOCWniosek o wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.doc (64,00KB)

PDFWniosek o wystawienie duplikatu zezwolenia.pdf (101,12KB)

DOCXWniosek o wystawienie duplikatu zezwolenia.docx (14,20KB)

PDFZmiana stanu faktycznego informacji zawartych w zezwoleniu.pdf (75,52KB)

DOCXZmiana stanu faktycznego informacji zawartych w zezwoleniu.docx (12,83KB)


Referat Finansowy 

PDFOświadczenie o stanie majątkowym .pdf (167,66KB)

PDFOświadczenie przedsiębiorca.pdf (217,53KB)

PDFOświadczenie rolnik.pdf (216,53KB)

PDFWniosek o ulgę.pdf (68,75KB)

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach .pdf (107,87KB)

PDFOGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO-PODATKI I OPŁATY LOKALNE.pdf (118,70KB)

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (640,85KB)

Formularze do druku - podatki i opłaty lokalne


Urząd Stanu Cywilnego

PDFOświadczenie - zgoda jubilatów.pdf (60,45KB)

DOCXOświadczenie - zgoda jubilatów.docx (12,07KB)

PDFWniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego.pdf (70,60KB)

DOCXWniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego.docx (13,34KB)

PDFWniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.pdf (75,72KB)

DOCWniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.doc (23,00KB)

PDFWniosek o wpisanie aktu małżeństwa.pdf (72,97KB)

DOCWniosek o wpisanie aktu małżeństwa.doc (30,00KB)

PDFWniosek o wpisanie aktu urodzenia i zgonu.pdf (72,41KB)

DOCWniosek o wpisanie aktu urodzenia i zgonu.doc (26,00KB)

PDFWniosek o zmianę imienia lub nazwiska.pdf (83,22KB)

PDFWniosek o zmianę imienia lub nazwiska.rtf - dziecko.pdf (83,05KB)

PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego (593,02KB) 

PDFWniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.pdf (34,89KB)

PDFWniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych.pdf (202,19KB)

PDFFormularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danychosobowych.pdf (164,64KB)

PDFZgloszenie cofniecia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osob.._.pdf (612,74KB)

PDFZgloszenia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osobistym.pdf (611,19KB)

PDFwniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu.pdf (42,02KB)

DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu.docx (11,44KB)

PDFWniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.pdf (76,17KB)

PDFPisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.pdf (48,73KB)

PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf (140,24KB)

PDFZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP.pdf (1,80MB)

PDFZgłoszenie wyjazdu poza granice RP.pdf (1,80MB)

PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałegol.pdf (1,76MB)

PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf (1,76MB)

PDFWniosek - zgłoszenie pobytu stałego (1,74MB)

PDFZgłoszenie pobytu czasowego.pdf (1,73MB)

DOCXUniwersalna klauzula do wniosków USC.docx (20,59KB)

DOCXKlauzula informacyjna USC - dowody osobiste (20,00KB)


Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

DOCXWniosek o przydział mieszkania (14,50KB)

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (opłaty roczne) (588,35KB)

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (prowadzenie robót) (690,05KB)

DOCXWniosek usuniecie drzew-krzewów.docx (31,18KB)

PDFWniosek usuniecie drzew krzewów.pdf (414,93KB)

DOCXWniosek zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - osoby fizyczne na cele niezwiązane z działalnością.docx (33,30KB)

PDFWniosek zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew osoby fizyczne na cele niezwiązane z działalnością.pdf (410,66KB)

DOCKarta informacyjna do wniosku o decyzje środowiskową.doc (59,50KB)

PDFKarta informacyjna do wniosku o decyzje środowiskową.pdf (302,19KB)

DOCWniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.doc (42,50KB)

PDFWniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (367,72KB)

DOCXWniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.docx (16,45KB)

PDFWniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf (647,53KB)

DOCXZaświadczenie - zmiana sposobu użytkowania (16,22KB)

PDFZaświadczenie - zmiana sposobu użytkowania (366,54KB)

DOCXWniosek o przyłącze wodno-kanalizacyjne (11,36KB)

PDFWniosek o przyłącze wodno-kanalizacyjne (352,57KB)

DOCXWniosek o wypis i wyrys z planu (17,31KB)

PDFWniosek o wypis i wyrys z planu (216,21KB)

DOCXWniosek o zmianę w MPZP (14,03KB)

PDFWniosek o zmianę w MPZP (198,97KB)

DOCXWniosek lokalizacja inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (41,41KB)

PDFWniosek o warunki zabudowy (379,78KB)

DOCXWydanie zaświadczenia o MPZP (14,61KB)

PDFWydanie zaświadczenia o MPZP (237,21KB)

DOCWniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości.doc (41,50KB)

PDFWniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości.pdf (200,05KB)

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.doc (45,00KB)

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.pdf (281,49KB)