Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Gmina Rychtal w 2022 r. otrzymała dofinansowanie w wysokości  332 500 zł w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, Projekt zostanie sfinansowany w całości ze środków zewnętrznych.

Wsparciem zostaną objęte dzieci z terenu całej Gminy Rychtal, które spełniły wymagane warunki konkursu.  Pandemia COVID-19 uwidoczniła wiele problemów w tym braki i nierówności w rozwoju cyfrowym uczniów, w tym deficyt sprzętu komputerowego. Celem programu jest pomoc rodzinom popegeerowskim w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną. Dofinansowanie zostanie przeznaczone  na zakup laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i akcesoriami umożliwiającymi naukę zdalną.

Projekt sfinansowano ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Obraz3.png

Obraz4.png

Wersja XML