Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa strefy rekreacji w miejscowości Krzyżowniki.

Obraz4.png

Tytuł projektu

Budowa strefy rekreacji w miejscowości Krzyżowniki.

Źródło dofinansowania

PROW na lata 2014-2020 Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (LGD Wrota Wielkopolski)

Kwota dofinansowania

42 845,00 zł

Opis

Operacja pod nazwą "Budowa strefy rekreacji w miejscowości Krzyżowniki" mająca na celu budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez zamontowanie 2 ścianek wspinaczkowych na budynku OSP oraz przeprowadzenie prac porządkowych                            i wykonanie niskiej zieleni na terenie przyległym do budynku OSP. Operacja ma na celu rewitalizację i poprawę estetyki terenów wiejskich na obszarze działania LGD Wrota Wielkopolski.

Wersja XML