Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

PDF301 - Uchwała w sprawie ustalenia wysokości dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowgo odprowadzania ścieków..Kopia.pdf (255,55KB)

PDFDecyzja zatwierdzająca taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbirowego odprowadzania ścieków.pdf (488,54KB)

PDFZałącznik do decyzji zatwierdzającej taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.pdf (1,43MB)

Wersja XML