Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Rychtal

► Gmina Rychtal otrzymała dofinansowanie do zadania pn. : "Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Rychtal".  Wysokość otrzymanego wsparcia wynosi 2 000 000.00 zł. Otrzymane dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład i zostało przydzielone w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

► W ramach pozyskanych środków zostaną wykonane roboty przygotowawcze, ścięcia poboczy, utwardzenie poboczy tłuczniem oraz zostanie ułożona nowa warstwa ścieralna na wybranych odcinkach dróg gminnych.  Realizacja zadania ma na celu poprawienie warunków technicznych dróg gminnych na terenie gminy Rychtal.

► Szacowana całkowita wartość zadania wynosi 2 040 815, 00 zł.


Beznazwy-1.jpeg

 

Wersja XML