Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczyste powierzenie funkcji oraz ślubowania!

Dnia 02 sierpnia 2022 roku z rąk Wójta Gminy Rychtal Adama Staszczyka powierzenie pełnienia funkcji dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rychtalu od dnia 01 września 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r. otrzymała Elżbieta Lubojańska. Powierzenie pełnienia funkcji dyrektora nastąpiło po zakończonym postępowaniu konkursowym wyłaniającym kandydata do sprawowania tej funkcji.

Ponadto uroczyste ślubowanie będące zakończeniem służby przygotowawczej urzędników samorządowych złożyły Paulina Sokołowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu, Barbara Biniosek – Młodszy Referent ds. księgowości budżetowej i rozliczeń majątku gminy oraz Cecylia Szymala – Młodszy Referent ds. obsługi Rady Gminy i promocji gminy.

Osoba zatrudniana po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym musi zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej, której celem w myśl przepisów ustawy o pracownikach samorządowych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków. Zdany przez Panie egzamin z wynikiem pozytywnym pozwolił na złożenie uroczystych ślubowań przed Wójtem w obecności kierowników referatów, jednostek organizacyjnych oraz pozwolił na nadanie statusu urzędnika.


 

 

Wersja XML