Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Rychtal

Szablon strona informacja.jpeg


W Urzędzie Gminy Rychtal można składać wnioski o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Rychtal na drugi okres tzn. do 30 kwietnia 2023r.


Informacja ta dotyczy osób, które jeszcze do tej pory nie złożyły wniosku o zakup węgla, w przypadku gdy osoba składała wniosek wcześniej tzn. w pierwszym terminie do 31.12.2022r. i zadeklarowała również chęć zakupu węgla na rok 2023 nie musi składać ponownie wniosku.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.

 1. osoby, którym przyznano i wypłacono dodatek węglowy,
 2. osoby pozytywnie zweryfikowane, oczekujące na wypłatę dodatku węglowego,
 3. osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale dokonały zgłoszenia głównego źródła ogrzewania domu (lokalu) na paliwo węglowe do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku.

Warunkiem jest, że osoby te nie nabyły węgla kamiennego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto .

Jednocześnie informujemy, że:

 1. Cena zakupu węgla będzie wynosiła 1870 zł brutto z tonę.
 2. Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego w okresie od grudnia 2022 do kwietnia 2023 wynosi maksymalnie 3 tony.
 3. Cena węgla nie uwzględnia kosztów transportu na terenie gminy (z punktu zakupu do gospodarstwa domowego).
 4. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających go do obrotu w związku z tym Gmina nie ponosi odpowiedzialności za dostępność ani za jakość dostarczanego opału.

DOCX (23,50KB) | Liczba pobrań pliku: 21" target="_blank">Szablon strona.jpeg (23,50KB)


Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego będą dostępne w:

 1. Urząd Gminy Rychtal, Rynek 1 63-630 Rychtal
 2. Na stronie internetowej Gminy Rychtal www.rychtal.pl oraz na BIP

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego można złożyć w następujący sposób:

Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej i o niezwłoczne składanie wniosków do dnia 31 stycznia 2023r.


DOCXWniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (23,50KB) 

 

Wersja XML