Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów , opakowań po nawozach i typu Big Bag

Źródło dofinansowania : Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Kwota dofinansowania: 6 650,00 zł

Okres realizacji:03.2020 r. -28.02.2021 r.

Opis projektu: Projekt ma na celu zebranie, transport oraz utylizacje lub przekazanie do ponownego użytku odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej mieszkańców  Gminy Rychtal. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

- ważenie odbieranych odpadów;

- załadunek odpowiednio zabezpieczonych odpadów;

- transport odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia lub odzysku;

 - rozładunek  i  zdeponowanie w miejscu ich unieszkodliwienia lub odzysku.

W ramach projektu planowane jest do usunięcia przeszło 13 Mg odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

logoNFOSiGW_kolor_pelna_nazwa_pl.jpeg

Wersja XML