Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podniesienie świadomości i kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców gm. Rychtal poprzez szkolenia w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Rychtal

Źródło dofinansowania : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Kwota dofinansowania: 12 500,00 zł.

Okres realizacji:10.2020 – 30.11.2020 r.

Opis projektu: Projekt ma na celu przeprowadzenie spotkań/ szkoleń z mieszkańcami Gminy Rychtal na których zostanie poruszona i omówiona kwestia niskiej emisji/ smogu. Mieszkańcy dowiedzą się co to jest niska emisja, co jest jej głównym źródłem oraz jaki negatywny wpływ ma ona na zdrowie ludzi oraz na otaczające nas środowisko. Mieszkańcy dowiedzą się jak zwykłe codzienne czynności np. rozpalanie w piecu centralnego ogrzewania, wykonywane w sposób prawidłowy  i z wykorzystaniem paliw dobrej jakości  pozytywnie wpływa na ograniczenie niskiej emisji, zwiększenie efektywności energetycznej instalacji centralnego ogrzewania oraz na zmniejszenie zużycia paliw stałych.  Podczas spotkań mieszkańcy będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi, ekologicznymi źródłami ogrzewania domów oraz z możliwościami ubiegania się o dofinansowania na wymianę źródeł ciepła.  Każdy uczestnik spotkania otrzyma poradnik „dobrych praktyk” oraz zestaw gadżetów.

Brak opisu obrazka

Wersja XML