Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Rychtal na lata 2020-2040

Źródło dofinansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach konkursu „Gepard II”

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł.

Okres realizacji: do 31.07.2020 r.

Opis projektu: Projekt ma na celu utworzenie dokumentu pod nazwą „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Rychtal na lata 2020- 2040”. Celem ww. dokumentu jest przedstawienie długofalowej strategii rozwoju gminy. Zaplanowane w strategii działania będą służyły wsparciu Gminy Rychtal w realizacji polityki Elektromobilności oraz spełnieniu celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Brak opisu obrazka

Wersja XML