Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielkim Buczku

Tytuł projektu:

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielkim Buczku

Źródło dofinansowania:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Kwota dofinansowania:

500 000,00 zł

Opis:

Prace związane z przebudową SUW są niezbędne i pilne. W chwili obecnej obiekt nie pozwala na pewne i stabilne dostarczanie wody. Długość sieci wodociągowej, która zaopatrywana jest w wodę z SUW wynosi ponad 42 km.

Inwestycja obejmie: montaż dwóch zbiorników stalowych o pojemności 100 m3 każdy, wykonanie fundamentów żelbetonowych, wykonanie orurowania łączącego zbiorniki z hydrofornią, wykonanie zasuw, przeróbka orurowania w SUW, montaż zestawu sieciowego o wydajności 45m3/h i wysokości podnoszenia 4,5 bar. Inwestycja zostanie zrealizowana już w 2021 roku.

Brak opisu obrazka

Wersja XML