Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utworzenie pierwszego żłobka publicznego w Gminie Rychtal

Tytuł projektu:

Utworzenie pierwszego żłobka publicznego w Gminie Rychtal

Źródło dofinansowania:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Kwota dofinansowania:

500 000,00 z (I edycja) 700 000,00 zł (II edycja)

Opis:

Zmiana sposobu użytkowania budynku wymagająca wykonania robót objętych pozwoleniem na budowę (przebudowa oraz rozbudowa obiektu). Prace pozwolą na utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zakres: instalacja elektryczna, cieplna, wodna, wentylacyjna, kanalizacyjna, gazowa, roboty budowlane izolacyjne, platforma dla osób niepełnosprawnych, rozbudowa (strefa wejściowa z platformą, zakładanie stolarki bud., wyk. podłóg, ścian, malowanie i szklenie, adaptacja pomieszczeń i dostosowanie toalet wraz z rob. Rozbiórkowymi, zagospodarowanie terenu (teren zielony, m. postojowe, dr. manewrowe, miejsce składowania odpadów).

1920x810 (1).png

Tytuł projektu:

Utworzenie pierwszego żłobka publicznego w Gminie Rychtal

Źródło dofinansowania:

MALUCH +

Kwota dofinansowania:

500 000,00 zł

Opis:

Zmiana sposobu użytkowania budynku wymagająca wykonania robót objętych pozwoleniem na budowę (przebudowa oraz rozbudowa obiektu). Prace pozwolą na utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zakres: instalacja elektryczna, cieplna, wodna, wentylacyjna, kanalizacyjna, gazowa, roboty budowlane izolacyjne, platforma dla osób niepełnosprawnych, rozbudowa (strefa wejściowa z platformą, zakładanie stolarki bud., wyk. podłóg, ścian, malowanie i szklenie, adaptacja pomieszczeń i dostosowanie toalet wraz z rob. Rozbiórkowymi, zagospodarowanie terenu (teren zielony, m. postojowe, dr. manewrowe, miejsce składowania odpadów).

plakat_budzet_panstwa_MALUCH-skonwertowany_inwestycja.jpeg

MALUCH +.jpeg

Wersja XML