Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa szatni przy boisku sportowym na szatnię dla gości w miejscowości Rychtal

Tytuł projektu:

Przebudowa szatni przy boisku sportowym na szatnię dla gości w miejscowości Rychtal

Źródło dofinansowania:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Kwota dofinansowania:

50.500,00 zł

Okres realizacji:

08.07.2019r – 08.11.2019r

Opis projektu:

W wyniku realizacji przedsięwzięcia dokonano przebudowy szatni przy boisku sportowym w Rychtalu na szatnię dla gości. Wyburzono istniejące ścianki działowe i zdemontowano istniejące drzwi i okna. W ich miejsce wybudowanie nowe ścianki działowe wydzielając większe pomieszczenie szatni dla gości wraz z zapleczem sanitarnym, toaletami i natryskami. Ściany oraz posadzki pomieszczeń sanitarnych wyłożono płytkami ceramicznymi natomiast istniejące ściany oraz sufity po oczyszczeniu i zagruntowaniu pomalowano farbą emulsyjną.

W związku z wydzieleniem nowych pomieszczeń przebudowano w budynku instalacje elektryczną i wodno – kanalizacyjną wraz z przyłączami. Na zewnątrz dokonano ocieplenia budynku styropianem o grubości 10 cm oraz położono tynk akrylowy.

Brak opisu obrazka

Wersja XML