Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa szatni LZS Skoroszów

Tytuł projektu:

Przebudowa szatni LZS Skoroszów

Źródło dofinansowania:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Kwota dofinansowania:

35 660,00 zł

Okres realizacji:

13.05.2020r – 22.09.2020r

Opis projektu:

W wyniku realizacji przedsięwzięcia dokonano przebudowy szatni przy boisku sportowym w Skoroszowie. Wyburzono istniejące ścianki działowe i zdemontowano istniejące drzwi i okna. W ich miejsce wybudowanie nowe ścianki działowe wydzielając większe pomieszczenie szatni wraz z zapleczem sanitarnym, toaletami i natryskami. Ściany oraz posadzki pomieszczeń sanitarnych wyłożono płytkami ceramicznymi natomiast istniejące ściany oraz sufity po oczyszczeniu i zagruntowaniu pomalowano farbą emulsyjną. W związku z wydzieleniem nowych pomieszczeń przebudowano w budynku instalacje elektryczną i wod. – kan. wraz z przyłączami. Na zewnątrz dokonano ocieplenia budynku styropianem o grubości 20 cm oraz położono tynk akrylowy. Położenie nowej blachy ocynkowanej falistej wraz z wykonaniem warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej, oraz położenie foli paro przepuszczalnej na dachu, Montaż dwóch klimatyzatorów w pomieszczeniach szatni.

Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML