Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otrzymała awans zawodowy

15 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Rychtal Adam Staszczyk wręczył akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Katarzynie Bonio nauczycielce Szkoły Podstawowej w Drożkach, która w dniu 8 grudnia pomyślnie zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Wójta Gminy.

Pani Katarzyna Bonio złożyła również Ślubowanie według roty zawartej w ustawie Karta Nauczyciela.

Warunkiem uzyskania awansu było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny pracy oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.  

Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z pracy w zawodzie nauczyciela.

Brak opisu obrazka

Wersja XML