Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"WOLNI - NIE UZALEŻNIENI"

Celem realizacji zadania pn. „WOLNI – NIE UZALEŻNIENI”  jest zwiększenie świadomości na temat szkód (negatywnych następstw) wynikających z prowadzenia niezdrowego stylu życia, w tym używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne – NSP, pozamedyczne stosowanie produktów leczniczych np.  leki uspokajające i nasenne) oraz wskazanie postaw i zachowań prozdrowotnych je eliminujących poprzez działania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Kształtowania prozdrowotnej i prospołecznej postawy wobec życia, w tym świadomego unikania substancji psychoaktywnych. Ponadto uwrażliwienie młodzieży na problemy ich rówieśników. Minimalizowanie ryzyka powodującego, że dzieci i młodzież sięgają po substancje psychoaktywne.

Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/groups/wolninieuzaleznieni

Informacje o projekcie znajdziecie państwo  również w zakładce tematycznej na stronie internetowej  ZSP Nr 1 w Kępnie: http://www.zsp1kepno.cal.pl/wolni---nie-uzale-nieni.html 

134413398_3409751389123330_1040426689887564805_n.jpeg

 Film: MP413fbd3d2-0ead-48c2-8cfc-53e0e5a41c51.MP4 (8,63MB)

Plakat: PDFwolni - nie uzalez_nieni technikum reklamy.pdf (4,23MB)

 Ulotka: PDFProjekt Wolni-nie uzalez_nienitechnikum reklamy ulotka.pdf (1,54MB)

Wersja XML