Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Partnerstwo na 307

W dniu 21 września 2020 r. w Urzędzie Gminy Rychtal odbyło się spotkanie w celu podpisania listu intencyjnego wyrażającego chęć współpracy w ramach „Partnerstwa na 307". W spotkaniu uczestniczyli włodarze gmin i powiatów obejmujących część samorządów powiatu kępińskiego oraz namysłowskiego. Partnerstwo ma na celu wzmocnienie współpracy rozwojowej obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją i małych miast powiatowych z pogranicza województw wielkopolskiego oraz opolskiego, leżących w powiatach kępińskim i namysłowskim, poprzez integrację działań podmiotów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego, ukierunkowanych nie terytorialnie, lecz funkcjonalnie na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i przestrzennej, które przenikają się wzajemnie.

Wersja XML