Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Badania mieszkańców - ankieta

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze "Partnerstwa na 307”, które obejmuje gm. BARANÓW, gm. DOMASZOWICE, m. i gm. KĘPNO, m. i gm. NAMYSŁÓW, gm. RYCHTAL, gm. ŚWIERCZÓW, gm. TRZCINICA, gm. WILKÓW. 

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju gmin. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Wasze gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa i będą się wspólnie starać o środki pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. 

W celu wypełnienia ankiety prosimy o wejście w link: 

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mcsm7bm0vx

Wypełnienie ankiety zajmuje 10-15 minut. Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi. 

IMIĘ I NAZWISKO WÓJTA / BURMISTRZA DANEJ GMINY PARTNERSTWA” 

 

Dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie w organizacji badania. 

Pozdrawiam 

Joanna Sikorska albo Grzegorz Szewczyk

 

DOCXCWD_Badania_02_Mieszkancy_B_ankieta_wzor_2020.12.15 (1).docx

 

 

 

Wersja XML