Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rychtal

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rychtal

DOCXWzór sprawozdaniaz wykonania zadania publicznego.docx

DOCXWzór oferty realizacji zadania publicznego.docx

ZIPXZarządzenie.7.2021-01-22.zipx

Wersja XML