Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada „Partnerstwa na 307”

Przewodniczący Rady „Partnerstwa na 307” Adam Staszczyk uczestniczył w dniu dzisiejszym w spotkaniu z przedstawicielami władz Urzędów Marszałkowskich z Poznania i Opola, Związku Miast Polskich oraz gmin i powiatów, będących partnerami w pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego. Podczas spotkania on-line przedstawiono specyfikę partnerstwa oraz poruszono kwestie ewentualnych przyszłych możliwości dofinansowania projektów, zaplanowanych w tworzonej strategii terytorialnej. Przedmiotowe partnerstwo bowiem mimo ciekawych założeń i wspólnych obszarów funkcjonalnych, jest współpracą międzywojewódzką, która co do zasady winna mieć wyodrębnione programy finansowania, tak aby moglibyśmy z nich korzystać i rozwijać się.

 

 

Wersja XML